Rivningen av det Blå huset är brist på civilisation

Man kunde ju vänta på det när högsta förvaltningsdomstolen gav sitt beslut. Ändå gjorde det ont att se när grävmaskinen slet det värdefulla 109 år gamla ”Blå huset” av Wikeström & Krogius bräda för bräda. Det kändes som om en bit av mig skulle också ha rivits: Mitt intresse för kommunalpolitik och medborgarinflytande väcktes när jag blev intresserad av skyddandet av gamla hus och speciellt det Blå huset.

I november 2006 beslöt Åbo stadsfullmäktige om detaljplanen som möjliggjorde rivningen, fast huset är med i centrumets etapplan om skyddandet från 1986 och i landskapsmuseets listning om skyddsmål från 2002. I detaljplanens utredning skrevs det, att det bästa lösningen är överföringen av kulturhistoriskt värdefulla hus till en annan plats där det finns ett hål i stadsstrukturen. En sådan plats fanns mittemot Åbo Slott i hamnen, men Åbo hade inte vilja eller 400 000 euro som skulle ha behövts för överföringen. Som jämförelse: Summan är endast 2% av enbart den delen Åbo stad betalar för Åbo 2011 -stiftelsen och 0,065% av Åbo stads skatteinkomster från 2010.

Man skulle också ha kunnat planlägga och bygga tomten på så sätt att det Blå huset skulle ha bevarats. I tidningarna skrevs det att man enligt detaljplanesektionen inte kunde göra så, eftersom det behövdes parkeringsutrymme på tomten. Var rivningen av ett för åboborna viktigt, vackert och värdefullt hus värt ett asfaltfält? Skäms ens samlingspartiet, SDP, vänsterförbundet och SFP, som stödde rivningen på fullmäktigemötet? Dom borde.

Vad är fel med Åbo? Varför stör vi det som gör Åbo till Åbo? Ingen kommer och se på en stad för att där finns betong och parkeringsplatser. Det som är värt att se är de gamla och stiliga föremål, som hämtar turister, medborgare och skatteinkomster till vår stad. Kan vi inte vara stolta över vår fina stadsbild, och som främsta: Lär man inte så småningom?

Saara Ilvessalo
Jur. stud.
Suppleant i Åbo stadsfullmäktige (grön)
Åbonejdens svenska grönas ordförande

Publicerats i Åbo Underrättelser 26.2.2011

Palaa edelliselle sivulle